Стратегически партньор

Златни спонсори

Със съдействието на

Медийни партньори

Research & database платформа

Strategic Infrastructure and Investments 2022

Инфраструктурата е както индикатор за степента за развитие на едно общество, така и е условие за неговото благоденствие. Нейното планиране, проектира и изграждане отнема много време и усилия и затова често струва скъпо. Ползите, които извличаме от нея обаче са значителни.

Решенията за вида инфраструктура, нейния обхват, параметри, характеристики, начин на поддръжка и експлоатация са стратегически по няколко причини. Те имат директно отражение върху икономическата и политическата независимост, влияят съществено върху екологичното състояние на средата, имат пряка връзка с възможността за икономическо развитие и не на последно място могат да бъдат предпоставка за устойчивост.

Доскоро понятието инфраструктура се свързваше изцяло с тежки, бавни и силно-йерархични системи. За немалко видове инфраструктура това ще продължи да бъде валидно. Но вече се появява и нуждата и от друг тип инфраструктура - дистрибутирана, ниско-йерархична и позволяваща обмен на ресурси в различни посоки. Често наричаме този тип инфраструктура “умни мрежи”.

На форума Strategic Infrastructure and Investments 2022, организиран от ГРАДЪТ Медиа Груп в стратегическо партньорство с Европейската инвестиционна банка,обсъждаме развитието на няколко от ключовите мрежи в България - транспортната, енергийната и телекомуникационната. Представяме тенденции, посочваме добри примери, говорим за начини за изграждане, поддръжка и управление на инфраструктура.

Целта е да подпомогнем създаването на по-качествена, по-достъпна, по-устойчива и по-екологична инфраструктура.

Основни акценти

Транспорт: състояние на мрежите и ключовите обекти в транспортната инфраструктура, приоритетни за изграждане или обновяване обекти, финансиране на тяхното качествено изграждане и професионална поддръжка.

Енергия: децентрализирано производство, локални възобновяеми енергоизточници, умни мрежи и либерализиран пазар.

ИТ инфраструктура: ИТ инфраструктурата става все по-ключова за доброто функциониране на много други инфраструктури. Амбицията за цялостна свързаност, комуникация в реално време и автоматизацията я превръщат в поле на постоянни иновации и силна конкуренция. 

Иновации в управлението на активи: колко, къде и с какви качества са инфраструктурните мрежи и обекти. Оптимизиране на глобалните рискове чрез иновации.

Проектно финансиране: финансови инструменти, интегрирани капиталови структури и публично-частни партньорства за развитие на инфраструктурата.

За кого е предназначено събитието

Представители на Европейската комисия

Представители на Европейската комисия

Кметове и представители на общини

Кметове и представители на общини

Представители на държавни агенции и комисии от България и региона

Представители на държавни агенции и комисии от България и региона

Посолства и търговски представителства

Посолства и търговски представителства

Банки

Банки

Представители на ресорните министерства от България и региона

Представители на ресорните министерства от България и региона

Инвеститори и инвестиционни фондове

Инвеститори и инвестиционни фондове

Строителни компании

Строителни компании

Водещи компании от производствения сектор

Водещи компании от производствения сектор

Правни и одиторски компании

Правни и одиторски компании

Проектанти

Проектанти

Браншови организации

Браншови организации