Участници

Младен Петров

изпълнителен директор, Изпълнителна Агенция Инфраструктура на електронното управление