Участници

Мартин Филев

мениджър ICT проекти за корпоративни клиенти, А1 България

Мартин Филев има над 10 годишен опит в телекомуникационната индустрия в България, с фокус върху корпоративните продажби, управлението на ICT и IoT проекти и системната интеграция. 

От началото на 2017 г. участва в създаването на екипа за технологични проекти за корпоративни клиенти в А1 България (ICT Business), а през 2018 г. поема ролята мениджър на екипа „ICT решения и иновации“, който предоставя високотехнологични IT услуги за бизнес клиентите на А1 в сферата на IaaS, PaaS, SaaS, решения за киберсигурност и проекти от „Интернет на нещата“ като системи с интелигентни аналитични функции и умни градове. От 2021 година той поема още по-отговорна роля на мениджър ICT проекти за корпоративни клиенти в А1 България.

Мартин Филев е специализирал в областта на „Интернет на нещата“ в MIT Sloan School of Management и управление на проекти и екипи в The University of Sheffield. Той е магистър по компютърни системи и технологии от Нов Български университет, а в момента работи по докторантура по Индустриално инженерство от Техническия университет в София, с фокус върху „Интернет на нещата“ – платформи и комуникационни възможности.