Участници

Инж. Златка Петева

директор дирекция Изпълнение на проекти по ОП Транспорт и транспортна инфраструктура 2014-2020, Агенция Пътна инфраструктура

Инж. Златка Петева е директор на дирекция „Изпълнение на проекти по ОП Транспорт и транспортна инфраструктура 2014-2020” в Агенция „Пътна инфраструктура“.
Завършила е Университета по архитектура, строителство и геодезия, специалност „Транспортно строителство“. От 2007 г. е част от екипа на държавната пътна администрация като заема последователно длъжности от експерт до началник на отдел и директор на дирекция.