Стратегически партньор

Златни спонсори

Със съдействието на

Медийни партньори

Research & database платформа

Strategic Infrastructure and Investments 2022

Инфраструктурата е както индикатор за степента за развитие на едно общество, така и е условие за неговото благоденствие. Нейното планиране, проектиране и изграждане отнема много време и усилия и затова често струва скъпо. Ползите, които извличаме от нея обаче са значителни.

Решенията за вида инфраструктура, нейния обхват, параметри, характеристики, начин на поддръжка и експлоатация са стратегически по няколко причини. Те имат директно отражение върху икономическата и политическата независимост, влияят съществено върху екологичното състояние на средата, имат пряка връзка с възможността за икономическо развитие и не на последно място могат да бъдат предпоставка за устойчивост.

Доскоро понятието инфраструктура се свързваше изцяло с тежки, бавни и силно-йерархични системи. За немалко видове инфраструктура това ще продължи да бъде валидно. Но вече се появява и нуждата и от друг тип инфраструктура - дистрибутирана, ниско-йерархична и позволяваща обмен на ресурси в различни посоки. Често наричаме този тип инфраструктура “умни мрежи”.

На форума Strategic Infrastructure and Investments 2022, организиран от ГРАДЪТ Медиа Груп в стратегическо партньорство с Европейската инвестиционна банка,обсъждаме развитието на няколко от ключовите мрежи в България - транспортната, енергийната и телекомуникационната. Представяме тенденции, посочваме добри примери, говорим за начини за изграждане, поддръжка и управление на инфраструктура.

Целта е да подпомогнем създаването на по-качествена, по-достъпна, по-устойчива и по-екологична инфраструктура.

Основни акценти

Транспорт: състояние на мрежите и ключовите обекти в транспортната инфраструктура, приоритетни за изграждане или обновяване обекти, финансиране на тяхното качествено изграждане и професионална поддръжка.

Енергия: децентрализирано производство, локални възобновяеми енергоизточници, умни мрежи и либерализиран пазар.

ИТ инфраструктура: ИТ инфраструктурата става все по-ключова за доброто функциониране на много други инфраструктури. Амбицията за цялостна свързаност, комуникация в реално време и автоматизацията я превръщат в поле на постоянни иновации и силна конкуренция. 

Иновации в управлението на активи: колко, къде и с какви качества са инфраструктурните мрежи и обекти. Оптимизиране на глобалните рискове чрез иновации.

Проектно финансиране: финансови инструменти, интегрирани капиталови структури и публично-частни партньорства за развитие на инфраструктурата.

Участници

Лиляна Павлова

вицепрезидент, Европейска инвестиционна банка

Илияна Цанова

заместник генерален директор на Генерална дирекция Бюджет, ЕК

Борислав Сандов

министър в оставка, Министерство на околната среда и водите

Гроздан Караджов

министър в оставка, Министерство на регионалното развитие и благоустройството

Йордан Терзийски

зам.-председател на Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление

Георги Стефанов

началник на кабинета на вицепремиера в оставка по климатичните политики

Асен Антов

старши транспортен специалист, регионален транспортен консултант, Европейска инвестиционна банка

Кари Пунка

управленски съветник PJ/Energy, Европейска инвестиционна банка

Проф. д-р инж. Стоян Братоев

изпълнителен директор, Метрополитен ЕАД

Антон Иванов

зам.-председател на Българския енергиен и минен форум

Любо Георгиев

Сдружение за градски политики

Калоян Карамитов

Сдружение за градски политики

д-р инж. Емануела Манолова

ръководител „Продажби и бизнес развитие железни силикати“, Аурубис

Деан Безлов

мениджър бизнес развитие, Myx robotics

Проф. Силвия Илиева

директор на Институт GATE

Хесус Кабайеро

изпълнителен директор, СОФ Кънект АД (Летище София)

Младен Петров

изпълнителен директор, Изпълнителна Агенция Инфраструктура на електронното управление

Мартин Филев

мениджър ICT проекти за корпоративни клиенти, А1 България

Инж. Златка Петева

директор дирекция Изпълнение на проекти по ОП Транспорт и транспортна инфраструктура 2014-2020, Агенция Пътна инфраструктура

Виктор Минчев

член на УС, Асоциация свободен енергиен пазар

Камен Кръстев

управител, Градът Медиа Груп

За кого е предназначено събитието

Представители на Европейската комисия

Представители на Европейската комисия

Кметове и представители на общини

Кметове и представители на общини

Представители на държавни агенции и комисии от България и региона

Представители на държавни агенции и комисии от България и региона

Посолства и търговски представителства

Посолства и търговски представителства

Банки

Банки

Представители на ресорните министерства от България и региона

Представители на ресорните министерства от България и региона

Инвеститори и инвестиционни фондове

Инвеститори и инвестиционни фондове

Строителни компании

Строителни компании

Водещи компании от производствения сектор

Водещи компании от производствения сектор

Правни и одиторски компании

Правни и одиторски компании

Проектанти

Проектанти

Браншови организации

Браншови организации