Участници

Асен Антов

старши транспортен специалист, регионален транспортен консултант, Европейска инвестиционна банка

Асен Антов е пътен инженер с професионален опит в областта на управлението и подготовката на инфраструктурни проекти и инвестиционни програми. В периода 2001-2009 г. е работил в Агенция „Пътна инфраструктура” като: експерт в отдел „Програма ФАР“, ръководител на сектор „Предварителен контрол” в отдел „Програма ИСПА” и директор на Дирекция „Управление на проекти, финансирани със средства от ЕС“. През 2008 г. става заместник-изпълнителен директор на агенцията. След напускане на агенцията през 2009 г. съосновава консултантска фирма и работи в областта на транспортното планиране и проектиране. В края на 2011 г. е назначен за изпълнителен директор на Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти”. От 2018 г. е транспортен специалист - JASPERS Roads Division, Европейска инвестиционна банка.