Програма

Strategic infrastructure and investments 2022
7 JULY 2022 | Sofia Hotel Balkan

ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОГРАМА* 

09:30-10:00 REGISTRATION & WELCOME COFFEE

10:00-11:00 ОТКРИВАЩА СЕСИЯ: НАСЪРЧАВАНЕ НА УСТОЙЧИВОСТ ЧРЕЗ РАЗВИТИЕ НА ИНФРАСТРУКТУРАТА

Поканени участници:
Лиляна Павлова, вицепрезидент, Европейска инвестиционна банка
Илияна Цанова, заместник генерален директор на Генерална дирекция Бюджет, ЕК
Борислав Сандов, министър в оставка, Министерство на околната среда и водите
Адриана Попова, зам-министър в оставка, Министерство на електронното управление
Ива Петрова, заместник-министър в оставка, Министерство на енергетиката
Борислав Гуцанов, Председател на Комисията по транспорт и съобщения
Йордан Терзийски, зам.-председател на Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
Модератор:
Любо Георгиев, Сдружение за градски политики

11:30-12:30 СЕСИЯ 1: ЕНЕРГИЯ И КЛИМАТ 
В контекста на амбицията за климатична неутралност, както и на геополитическите рискове, идващи с енергийната зависимост, в сферата на енергетиката все по-значими в стават въпросите за децентрализирано производство, локални възобновяеми енергоизточници, умни мрежи и либерализиран пазар. Тяхното осъществяване  в българския контекст изисква сериозни усилия, тъй като в голямата си част съществуващата ни енергийна система е трудно съвместима с подобни концепции. Как могат тези въпроси да станат реалност в България? Откъде трябва да се започне? Кои са ключовите движещи сили в този процес?                            
                                                
Поканени участници:
Кари Пунка, управленски съветник PJ/Energy, Европейска инвестиционна банка
Виктор Минчев, член на УС, Асоциация свободен енергиен пазар
Антон Иванов, зам.-председател на Българския енергиен и минен форум
Представител на Електрохолд България
Никола Газдов, Асоциация за производство, съхранение и търговия с електроенергия
Теодора Георгиева, изпълнителен директор, ICGB 
Представител на Аурубис     


12:30-13:30 Обяд / Exclusive video content 
 

13:30 -15:00 СЕСИЯ 2: ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА 
Транспортната инфраструктура в България немалко години беше свързана почти единствено с пътища. От скоро все по-усилено се говори и за железопътната мрежа, за пристанища и летища. Какво е състоянието на мрежите и ключовите обекти в транспортната инфраструктура? Кои са приоритетните за изграждане или обновяване обекти? Как различните мрежи да се допълват? И как може да бъде финансирано тяхното качествено изграждане и професионална поддръжка? 
                           
Поканени участници:
Мартин Георгиев, началник на отдел Програмиране, МТС 
Проф. д-р инж. Стоян Братоев, изпълнителен директор, Метрополитен ЕАД
Ангел Стоянов, изпълнителен директор, БДЖ
Представител на НКЖИ
Представител на АПИ
Хесус Кабайеро, изпълнителен директор, СОФ Кънект АД (Летище София)
Асен Антов, старши транспортен специалист, регионален транспортен консултант, Европейска инвестиционна банка
Деан Безлов, мениджър бизнес развитие, Myx robotics 
Модератор: Калоян Карамитов, Сдружение за градски политики


15:15-16:00 СЕСИЯ 3: IT ИНФРАСТРУКТУРА  
ИТ инфраструктурата е една от най-гъвкавите и “леки” инфраструктури. Амбицията за цялостна свързаност, комуникация в реално време и автоматизацията я превръщат в поле на постоянни иновации и силна конкуренция. ИТ инфраструктурата става все по-ключова за доброто функциониране на много други инфраструктури. Големите данни и изкуственият интелект от своя страна дават възможност за въвеждането на нови видове управление и търгуване с ресурси. Какви са амбициите на технологични компании, работещи в България? Каква е посоката, която държавата желае да зададе? До колко ИТ инфраструктурата може да помогне в постигането на еколого-съобразен начин на живот?

Поканени участници:
Васил Величков, съветник на вицепремиера по ефективно управление Калина Константинова
Андрес Гавира Ецел, водещ инженер, Дигитална инфраструктура, Европейска инвестиционна банка
Проф. Силвия Илиева, директор на Институт GATE


*Организаторите си запазват правото на промени в програмата.
*Официалният език на форума е български.

 

Стратегически партньор

Златни спонсори

Със съдействието на

Медийни партньори

Research & database платформа