Участници

Йордан Терзийски

зам.-председател на Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление