Участници

Кари Пунка

управленски съветник PJ/Energy, Европейска инвестиционна банка